Katsaukset

Tieteiden ja tiedon välinen dialogi nähdään koulutus- ja tiedepolitiikassa yhtenä keskeisenä viheliäisten ongelmien ratkaisijana. Esimerkkejä löytyy muun muassa tutkimusrahoitusinstrumenteista, korkeakoulujen strategioista ja tieteelle asetetuista lisääntyvistä vaatimuksista vastata yhteiskuntaa ravisteleviin ilmiöihin, kuten COVID-19 pandemiaan, josta muodostui ainutlaatuinen tieteidenvälinen selvityskohde. Ilmiölähtöinen tarkastelu voikin parhaimmillaan vilkastuttaa monitieteistä yhteistyötä. Monitieteisyys antaa mahdollisuuden vapautua yksittäisten tieteenalojen traditionaalisista lähtökohdista ja tarjota ikkunan nähdä ilmiöt uudella tavalla.
Olen tutkijatohtori ja yliopisto-opettaja Henna Juusola Tampereen yliopistosta. Koulutukseltani olen hallintotieteiden tohtori ja väitöskirjassani selvitin koulutusviennin laatua ja laadulle annettuja merkityksiä.
Olen eläkkeellä oleva akateeminen sekatyöläinen Kari Kuoppala. Työurallani olen toiminut Vaasan ja Tampereen yliopistoissa.
Olen Mervi Friman ja toimin Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkimuspäällikkönä Edu-tutkimusyksikössä sekä korkeakoulumme kestävän kehityksen koordinaattorina
Olen Riitta Rissanen, Tiedeliiton hallituksen jäsen. Oma taustani on ammattikorkeakoulutuksen toimintakentässä jo vuodesta 1992 alkaen, jolloin ammattikorkeakoulujärjestelmää Suomeen aloitettiin rakentamaan. Olen toiminut monipuolissa opetus-, TKI- ja johtotehtävissä ammattikorkeakouluissa sekä ammattikorkeakoulujärjestelmän parissa 25 vuoden aikana, mm. ministeriön työryhmissä, ja kansainvälisissä yhteyksissä. Toimin tällä hetkellä Lapin ammattikorkeakoulun rehtorina ja toimitusjohtajana. Lapin korkeakouluja yhdistää erityisesti arktisuus ja ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen LUC- strategia2030. Tällä hetkellä toimin myös Suomen Akatemian tutkimusinfrakomitean jäsenenä.
Olen Taina Saarinen, Tiedeliiton useampivuotinen hallituksen jäsen. Humanisti -yhteiskuntatieteilijänä olen jo opiskeluajoista asti ollut kiinnostunut korkeakoulutuksesta ja korkeakoulupolitiikasta, ja sitä kautta tullut mukaan myös Tiedeliiton toimintaan. Tällä hetkellä olen korkeakoulututkimuksen tutkimusprofessori Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa, mutta olen aiemmin toiminut myös kielipolitiikan ja kielikoulutuspolitiikan tutkijana.
Olen Kyösti Oikarinen ja Tiedeliiton pitkäaikainen jäsen Oulusta. Hallituksessa ja sen varapuheenjohtajana olen ollut jo yli 10 vuotta. Koulutukseltani olen hammaslääkäri ja työurani tein pääasiassa yliopistossa. Toimin pitkään suu- ja leukakirurgian professorina ja viimeisenä tehtävänäni oli olla Oulun lääketieteellisen tiedekunnan dekaani. Muutaman jakson olen ollut tutkijana ja kouluttajana ulkomailla mm. Saksassa ja Kuwaitissa.
Olen Veikko Halttunen ja toimin Edistyksellisen tiedeliiton puheenjohtajana. Varsinainen työni on Jyväskylän yliopistossa, jossa toimin tietojärjestelmätieteen opettajana ja - mikäli aikaa liikenee - myös tutkijana.