Lausunnot

Vetoomus

Kehysriihessä suunnitellut opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusleikkaukset iskevät raskaasti tutkimusrahoitukseen. Leikkaukset ovat myös ristiriidassa koulutuspoliittisen selonteon ja julkisen talouden selonteon linjausten kanssa.
Paperille kirjoittamista.
Lausunto valtioneuvoston selvityksestä Euroopan unionin komission antamasta tiedonannosta vihreän kehityksen ohjelmasta 11.12.2019 (E 61/2019 vp) lausunnot
Paperille kirjoittamista.
Lausunto Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän ja Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän linjauksista