Lausunnot

Paperille kirjoittamista.
Lausunto valtioneuvoston selvityksestä Euroopan unionin komission antamasta tiedonannosta vihreän kehityksen ohjelmasta 11.12.2019 (E 61/2019 vp) lausunnot
Paperille kirjoittamista.
Lausunto Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän ja Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän linjauksista