Tiedepolitiikka-lehti

Tiedepolitiikka-lehti toimii foorumina ensi sijassa suomen kielellä käytävälle tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle. Lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä. Tiedepolitiikka tuo tutkimuspohjaisesti esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä.

Lehdessä julkaistaan tutkimuspohjaisia artikkeleita, ajankohtaisia keskustelupuheenvuoroja, katsauksia ja kirja-arvioita. Laajemmat tutkimuspohjaiset artikkelit ovat referee-menettelyn piirissä.

Kirjoituksia voivat tarjota julkaistavaksi kaikki lehden teemoista kiinnostuneet.

Tiedepolitiikka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti julkaistaan sekä painettuna sekä sähköisenä julkaisuna Journal.fi-palvelussa.

Tiedepolitiikka-lehdessä julkaistut artikkelit vuosilta 1997–2019 ovat sähköisesti  Elektra-palvelussa. Vuodesta 2020 lähtien Tiedepolitiikka lehdet sisältö on Journal.fi alustalla. Tiedeliiton jäsenet voivat lukea verkkolehden välittömästi. Muut pääsevät lukemaan lehden 12 kuukauden viiveellä. 

Tiedepolitiikka-lehden tilaushinta vuonna 2022 on 45 euroa/vuosi.

Tiedepolitiikka on Edistyksellisen tiedeliiton julkaisu. Lehden päätoimittaja on tutkija Kari Kuoppala. Toimituskuntaan kuuluu eri alojen asiantuntijoita.