Keskusteleva tiedejärjestö
Edistyksellinen tiedeliitto on tieteellinen järjestö, jonka toiminnan päämääränä
on tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa koskevan keskustelun edistäminen.

työpöytä
Uusia henkilövalintoja
Tiedeliiton hallituksessa uusina jäseninä 1.1.2023 aloittivat: HT, tutkija Henna Juusola, FT, yliopettaja, Tuuli Lahti ja LT, lääkäri, professori Petri Lehenkari. Uutena pääsihteerinä 1.12.2022 aloitti OTM Kirsimarja Alenius.

Tiedepolitiikka-lehden päätoimittajina 1.1.2023 aloittivat FT, dosentti Reetta Muhonen,
KT, tutkimuspäällikkö Mervi Friman ja KT, arviointiasiantuntija Mira Huusko.
Lehden toimitussihteerinä ja taittajana vuoden alusta aloitti FM, väitöskirjatutkija Henni Pajunen.

Tiedepolitiikka-lehdelle on valittu myös uusi toimitusneuvosto: FT, dosentti, tieteentutkija Heini Hakosalo, HTT, projektipäällikkö, korkeakoulututkija Anu Lyytinen, OTT, VT, yliopistonlehtori Sampo Mielityinen, FT, johtaja, tutkimusprofessori Taina Saarinen, FT, johtava tutkijayliopettaja Janne Salminen ja FT, tutkijatohtori Taru Siekkinen.
Tiedepolitiikka-lehti kansikuva, kuvassa ulkoinen kovalevy
Tiedepolitiikka-lehti 4-2022
Tiedepolitiikka-lehden 4-2022 teemana on Kriisit ja kestävyys yhteiskunnan haasteina.

Edistyksen Päivien logo
Edistyksen Päivät 2022
Edistyksen Päivät pidettiin 3.–4.11.2022.
Kiitämme kaikkia puhujia ja osallistujia!
Ihmisiä_luentosalissa
Edistyksellinen tiedeliitto ry
Edistyksellinen tiedeliitto ry on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, joka edistää tieteestä sekä tiede- ja korkeakoulupolitiikasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Liitto julkaisee Tiedepolitiikka-lehteä, toimii Edistyksen Päivien pääjärjestäjänä,
järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja sekä antaa kannanottoja ja lausuntoja.

Testikuva
Liity Tiedeliiton jäseneksi!
Saat Tiedepolitiikka-lehden neljä kertaa vuodessa painettuna, sekä sähköisenä. Alennuksen Edistyksen Päiven osanottomaksuista. Kutsut liiton keskustelutilaisuuksiin ja seminaareihin. Pääset vaikuttamaan asioihin tuomalla näkemyksesi esiin yhdistyksen kokouksissa.
Hallituksen jäsen Mervi Friman
Liiton hallituksen jäsen Mervi Friman esittäytyy
Olen Mervi Friman ja toimin Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkimus-
päällikkönä Edu-tutkimusyksikössä sekä korkeakoulumme kestävän kehityksen koordinaattorina.
Kasvatustieteen väitöskirjani aiheena on ammattietiikka ammattikorkea-
koulutuksen tuottamissa tutkinnoissa. Korkeakoulutuksen moraaliset ja eettiset kysymykset ovat kiinnostukseni kohteena edelleen. Olen työskennellyt HAMKissa 1990-luvun lopulta seurannut korkeakoulusektorin muutoksia ja osallistuen useisiin aihepiirin julkaisuhankkeisiin.