Keskusteleva tiedejärjestö
Edistyksellinen tiedeliitto on tieteellinen järjestö, jonka toiminnan päämääränä
on tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa koskevan keskustelun edistäminen.

Tiedeliitto 50v.logo–pieni
Edistyksellinen tiedeliitto 50 vuotta
Tapahtumat syksy 2022

Globaali arktinen vastuu ja korkeakoulujen strategiset valinnat -keskustelutilaisuus
Keskiviikkona 5.10. kello 13–15, Lapin yliopiston luentosali LS2, Rovaniemi
Lapin korkeakouluyhteisö juhlistaa 50-vuotiasta Tiedeliittoa ja pohjoista osaamista yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisellä keskustelutilaisuudella. Tilaisuudessa kuullaan kaksi kiinnostavaa puheenvuoroaTutkittu tieto, koulutus ja innovaatiot menestyksen taustalla

Keskustelutilaisuus 13.10. klo 16.30 – 19.00 AVI/Lääninhallituksen Valkoisessa Salissa, Linnankatu 3, Oulu

Edistyksen Päivät 2022
Tieteen ja yhteiskunnan kimmoisuus
Haasteena varautuminen ja kestokyky
3.–4.11.2022
Kannen kuvassa mikrofoni
Tiedepolitiikka-lehti 2-2022 on ilmestynyt
Tiedepolitiikka-lehden 2-2022 teemana on Suunniteltua ja strategista tutkimusta.
Edistyksen Päivien logo
Edistyksen Päivät 2022
Edistyksen Päivillä 2022 tarkastellaan monitieteellisesti kriiseihin varautumista ja niistä selviytymistä. Miten yhteiskunta ehkäisee, estää, mukautuu ja sopeutuu kriisien vaikutuksiin? Mikä on tieteellisen tutkimuksen sekä koulutuksen merkitys kriiseihin varautumisessa ja kriisiaikoina? Miten kimmoisuutta (resilienssiä) voidaan edistää ja tukea? Millaisia uusia näkökulmia ja kysymyksenasetteluita kriisit (pandemiat, ilmastokriisi, sodat ja näiden kerrannaisvaikutukset) ovat avanneet eri tieteenaloilla ja yhteiskuntaelämän osa-alueilla?
Ihmisiä_luentosalissa
Edistyksellinen tiedeliitto ry
Edistyksellinen tiedeliitto ry on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, joka edistää tieteestä sekä tiede- ja korkeakoulupolitiikasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Liitto julkaisee Tiedepolitiikka-lehteä, toimii Edistyksen Päivien pääjärjestäjänä,
järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja sekä antaa kannanottoja ja lausuntoja.

Työpaikat:
Edistyksellinen tiedeliitto hakee yhdistystoimintaa tuntevaa pääsihteeriä osa-aikaiseen työsuhteeseen
Tiedepolitiikka-lehti hakee uusia päätoimittajia ja toimitussihteeriä kaudelle 2023–2026
Testikuva
Liity Tiedeliiton jäseneksi!
Saat Tiedepolitiikka-lehden neljä kertaa vuodessa painettuna, sekä sähköisenä. Alennuksen Edistyksen Päiven osanottomaksuista. Kutsut liiton keskustelutilaisuuksiin ja seminaareihin. Pääset vaikuttamaan asioihin tuomalla näkemyksesi esiin yhdistyksen kokouksissa.
Hallituksen jäsen Mervi Friman
Liiton hallituksen jäsen Mervi Friman esittäytyy
Olen Mervi Friman ja toimin Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkimus-
päällikkönä Edu-tutkimusyksikössä sekä korkeakoulumme kestävän kehityksen koordinaattorina.
Kasvatustieteen väitöskirjani aiheena on ammattietiikka ammattikorkea-
koulutuksen tuottamissa tutkinnoissa. Korkeakoulutuksen moraaliset ja eettiset kysymykset ovat kiinnostukseni kohteena edelleen. Olen työskennellyt HAMKissa 1990-luvun lopulta seurannut korkeakoulusektorin muutoksia ja osallistuen useisiin aihepiirin julkaisuhankkeisiin.