Keskusteleva tiedejärjestö
Edistyksellinen tiedeliitto on tieteellinen järjestö, jonka toiminnan päämääränä
on tiede- ja korkeakoulupolitiikkaa koskevan keskustelun edistäminen.

Kuvassa mikrofoni
Edistys Podcast – Jakso 2. Monikielisyys ja sen tukeminen yliopistoyhteisössä
Taina Saarisen vieraana on akatemiatutkija Johanna Ennser-Kananen, itävaltalais-amerikkalais-suomalainen monikielinen monikielisyyden tutkija Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitokselta. Taina ja Johanna keskustelevat mm. monikielisyydestä, yliopistosta monikielisenä yhteisönä, kielten oppimisesta ja opiskelusta, ja yliopistojen kansainvälisyydestä.

Linkki https://soundcloud.com/edistys-podcast/edistys-podcast-jakso-2
Tiedepolitiikka 2-2021 kansi, kuvassa lentävä lintu
Uusin Tiedepolitiikka-lehti 2-2021 on ilmestynyt
Uusimpaan Tiedepolitiikka-lehden 2-2021 teemanumeroon Korkeakoulututkimus 2020-luvulla on valikoitu artikkeleita ja keskustelupuheenvuoroja Korkeakoulututkimuksen seuran 20-vuotisjuhlavuoden symposiumista. Symposiumin teemalla Pop up -politiikkaa vai pitkän ajan vaikuttavuutta? haluttiin virittää tutkijoita pohtimaan korkeakoulujen pitkän tähtäimen vaikuttavuuden ja poliittisten tavoitteiden mahdollisia jännitteitä.
Edistyksen Päivien 2021 logo
Edistyksen Päivät 2021
Pandemia tietoyhteiskunnassa
Tutkimuksen ja asiantuntijuuden haasteet ja mahdollisuudet

torstaina 21.10.2021 kello 10.00–16.00 Zoom-sovellutuksella

Edistyksen Päivät 2021 -verkkoseminaarissa tarkastellaan monitieteellisesti tutkimustiedon ja asiantuntijuuden roolia pandemian hoidossa. Lisäksi pohditaan, millaisia näkökulmia ja uusia kysymyksenasetteluita pandemia on avannut eri tieteenaloilla.

Verkkoseminaarissa puhumassa ovat Anna Elomäki, Juhani Knuuti, Petri Lehenkari, Marja-Kristiina Lerkkanen, Sirkku Jyrkkiö, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann ja Johanna Nurmi.
Lue lisää painikkeesta löytyy koko ohjelma.

Tämä verkkoseminaari on myös osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, joka toteutetaan laajan yhteistyöverkon kanssa.

Ihmisiä_luentosalissa
Edistyksellinen tiedeliitto ry
Edistyksellinen tiedeliitto ry on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, joka edistää tieteestä sekä tiede- ja korkeakoulupolitiikasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua. Liitto julkaisee Tiedepolitiikka-lehteä, toimii Edistyksen Päivien pääjärjestäjänä,
järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja sekä antaa kannanottoja ja lausuntoja.
Testikuva
Liity Tiedeliiton jäseneksi!
Saat Tiedepolitiikka-lehden neljä kertaa vuodessa painettuna, sekä sähköisenä. Alennuksen Edistyksen Päiven osanottomaksuista. Kutsut liiton keskustelutilaisuuksiin ja seminaareihin. Pääset vaikuttamaan asioihin tuomalla näkemyksesi esiin yhdistyksen kokouksissa.
Riitta Rissanen
Liiton hallituksen jäsen esittäytyy
Olen Riitta Rissanen, Tiedeliiton hallituksen jäsen. Oma taustani on ammattikorkeakoulutuksen toimintakentässä jo vuodesta 1992 alkaen, jolloin ammattikorkeakoulujärjestelmää Suomeen aloitettiin rakentamaan. Olen toiminut monipuolissa opetus-, TKI- ja johtotehtävissä ammattikorkeakouluissa sekä ammattikorkeakoulujärjestelmän parissa 25 vuoden aikana, mm. ministeriön työryhmissä, ja kansainvälisissä yhteyksissä. Toimin tällä hetkellä Lapin ammattikorkeakoulun rehtorina ja toimitusjohtajana. Lapin korkeakouluja yhdistää erityisesti arktisuus ja ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen LUC- strategia2030. Tällä hetkellä toimin myös Suomen Akatemian tutkimusinfrakomitean jäsenenä.