Säännöt

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntöjen sääntöuudistus on parhaillaan käynnissä.

Tavoitteena on, että säännöt  vastaavat paremmin liiton  nykyistä toimintaa ja muuttunutta toimintaympäristöä.

Samalla sääntöjä muokataan luettavammaksi ja yksiselitteisimmiksi. 

Uudet säännöt lisätään kotisivuille kun liiton syyskokous on ne käsitellyt ja Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt.