Juhlavuosi 2022

Juhlavuoden tapahtumia on tukenut Keskitien säätiö.  

Klikkaamalla otsikkoa seminaarien ohjelmat ja ilmoittaumislinkit avautuvat. 

Saavu juhlistamaan pohjoista osaamista ja 50-vuotiasta Tiedeliittoa!

Keskiviikkona 5.10. kello 13–15, Lapin yliopiston luentosali LS2, Rovaniemi

Lapin korkeakouluyhteisö juhlistaa 50-vuotiasta Tiedeliittoa ja pohjoista osaamista yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisellä keskustelutilaisuudella. Tilaisuudessa kuullaan kaksi kiinnostavaa puheenvuoroa. 
Tervetuloa keskustelutilaisuuteen, joka juhlistaa 50 vuotta täyttävää Edistyksellistä tiedeliittoa 

Torstaina 13.10.22 klo 16.30 – 19.00,  AVI/ Lääninhallituksen Valkoinen Sali, Linnankatu 3, Oulu
Klo 16.30-18.00 keskustelu
klo 18.00-19.00 juhlakahvit

 
Keskustelussa paneudutaan monipuolisesti korkeakoulujen ja alueellisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja erityisesti siihen, miten tutkittu tieto, koulutus ja innovaatiot tukevat kehitystä ja miten yliopisto ja ammattikorkeakoulu säilyvät vetovoimaisina. Tutkimustiedon merkitystä tarkastellaan aluehallintoviraston ohjaustehtävän ja hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen sekä terveysalan koulutuksen ja tutkimuksen kannalta. Yliopistojen merkitystä alueelliselle kehitykselle pohditaan myös kulttuurin ja innovaatiotoiminnan kautta. 
Torstaina 19.5.2022 klo 13:00–16:30
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Agora-rakennus, auditorio AT100, Yliopistokatu 4, Joensuu 

Joensuun seminaarissa tarkastellaan monipuolisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyötä painottaen jatkuvaa oppimista sekä korkeakoulujen vaikuttavuutta alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Itä-Suomen yliopiston johdon alustusten lisäksi seminaarissa kuullaan tapausesimerkkejä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhdessä toteuttamasta opetuksen kehittämisestä sekä Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmahankkeiden rahoittajan kommenttipuheenvuoro.
Keskiviikkona 11.5.2022 klo 15–17.30
LUT-yliopisto, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, Lahti, Auditorio A1

Tiede- ja korkeakoulupoliittista keskustelua edistävä Edistyksellinen tiedeliitto ry juhlistaa 50 vuotta jatkunutta toimintaansa valtakunnallisilla ja eri korkeakoulupaikkakunnilla järjestettävillä seminaareilla. Lahden seminaarissa Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus – harhaa vai mahdollisuuksia? tarkastellaan monipuolisesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta.
Maanantaina 25.4.2022 klo 13.00–15.00,
Turun kaupunginkirjasto, Studio, Linnankatu 2, Turku.

Tiede- ja korkeakoulupoliittista keskustelua edistävä Edistyksellinen tiedeliitto ry juhlistaa 50 vuotta jatkunutta toimintaansa valtakunnallisella ja eri korkeakoulupaikkakunnilla järjestettävillä seminaareilla. Liiton keskeisiä toimintamuotoja ovat vuosittain järjestettävät Edistyksen Päivät ja Tiedepolitiikka-lehden julkaiseminen.
Turussa järjestettävässä seminaarissa tarkastellaan, miten voisimme aikaisempaa paremmin käyttää koulutusta välineen integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Parhaimmillaan koulutus voi edistää ei pelkästään koulutettavan yksilön vaan myös hänen perheensä integroitumista yhteiskuntaan ja sillä tavoin vähentää syrjäytymistä.

Torstaina 17.3.2022 klo 14.00–17.00,
Ruusupuisto, Helena-sali, Jyväskylä

Tiede- ja korkeakoulupoliittista keskustelua edistävä Edistyksellinen tiedeliitto ry juhlistaa 50 vuotta jatkunutta toimintaansa valtakunnallisella ja eri korkeakoulupaikkakunnilla järjestettävillä seminaareilla. Liiton keskeisiä toimintamuotoja ovat vuosittain järjestettävät Edistyksen Päivät ja Tiedepolitiikka-lehden julkaiseminen. Jyväskylän seminaarissa tarkastellaan yliopiston ja ammattikorkeakoulun alueellista roolia teknologian kehittymisessä. Seminaarin järjestävät Tiedeliitto ja Koulutuksen tutkimuslaitos
Keskiviikkona 9.3.2022 kello 15–18,
Tampereen yliopisto, Pinni A 2100 Paavo Koli -sali

Edistyksellinen tiedeliitto ry juhlistaa 50 vuotta jatkunutta toimintaansa valtakunnallisella ja eri korkeakoulupaikkakunnilla järjestettävillä seminaareilla. Tampereen seminaarissa arvioidaan yliopistolaitoksessa viime vuosikymmeninä tapahtuneiden suurten muutosten, kuten uuden yliopistolain voimaantulon, rahoitusleikkausten ja vaikuttavuusvaatimusten seurauksia sekä pohditaan tamperelaisen yliopistofuusion tulevaisuuden näkymiä.
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan uudet tuulet Tampereen yliopiston näkökulmasta, Tampere, keskiviikko 9.3.2022
Sivistyksen juurilta teknologian huipulle, Jyväskylä, torstai 17.3.2022
Koulutus integroivana voimana, Turku, maanantai 25.4.2022
Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus – harhaa vai mahdollisuuksia? Lahti, keskiviikko 11.5.2022
Yliopisto alueellisena ja kansainvälisenä toimijana, Joensuu, torstai 19.5.2022
Edistyksellinen tiedeliitto 50 vuotta: Arktisen korkeakouluyhteisön keskustelutilaisuus, Rovaniemi, keskiviikko 5.10.
Myöhemmin syksyllä Oulu.

Tapahtumien ohjelmat päivitetään kotisivuille, kun ne ovat valmistuneet.
Verkkoseminaari torstaina 10.2.2022 kello 12–16

Tervetuloa pohtimaan Suomen tiedepolitiikan historiaa, nykyvaihetta ja tulevaisuuden näkymiä! Seminaarin esitelmissä ja keskusteluissa käsitellään tiede- ja korkeakoulupolitiikan muotoutumista ja trendejä, korkeakoulujen merkitystä sekä tieteen tekemistä työnä ja elämäntapana.

Kaikille avoin etäseminaari käynnistää Edistyksellinen tiedeliiton 50-juhlavuoden. Muista juhlavuoden tilaisuuksista saa tietoa näiltä kotisivuilta.