Korkeakoulu alueellisena ja kansainvälisenä vaikuttajana -seminaari

 torstaina 19.5.2022 klo 13:00–16:30
Agora-rakennus, auditorio AT100, Yliopistokatu 4, Joensuu 

Tiede- ja korkeakoulupoliittista keskustelua edistävä Edistyksellinen tiedeliitto ry juhlistaa 50 vuotta jatkunutta toimintaansa valtakunnallisilla ja eri korkeakoulupaikkakunnilla järjestettävillä seminaareilla. Joensuun seminaarissa tarkastellaan monipuolisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyötä painottaen jatkuvaa oppimista sekä korkeakoulujen vaikuttavuutta alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Itä-Suomen yliopiston johdon alustusten lisäksi seminaarissa kuullaan tapausesimerkkejä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhdessä toteuttamasta opetuksen kehittämisestä sekä Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmahankkeiden rahoittajan kommenttipuheenvuoro.
 

Seminaarin järjestävät Edistyksellinen tiedeliitto ja Itä-Suomen yliopisto ja Itä-Suomenyliopiston, Jatkuvanoppimisen keskus. 
 

Seminaaria voi seurata paikan päällä tai etänä. Etäyhteyden Teams-linkki lähetetään etäseuraajiksi ilmoittautuneille pari päivää ennen seminaaria.

Pyydämme ilmoittautumaan seminaariin viimeistään 12.5. (klo 15 mennessä):
https://registration.contio.fi/uef/Registration/Login?id=3423-T_3423-4154

 

Ohjelma
 

13:00 Seminaarin avaus
Edistyksellisen Tiedeliiton puheenjohtaja, tutkimusprofessori Taina Saarinen, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos 

13:10 Jatkuva oppiminen ja erikoistumiskoulutukset korkeakoulujen vaikuttavuusväylinä
opetusneuvos Päivi Bosquet, opetus- ja kulttuuriministeriö

13:50 Jatkuvan oppimisen verkostoyhteistyö, 
johtaja Tero Karjalainen, Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus 

14:10 Työelämän tarpeet vai sivistys yliopistokoulutuksen kehittämisen lähtökohtana? 
akateeminen rehtori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto

14:30 Tauko

14:40 UpTech – Alueellinen korkeakouluyhteistyö tekniikan osaamisen vahvistamisessa
projektipäällikkö Anssi Suhonen, Savonia ammattikorkeakoulu, Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen -hanke

15:10 Ammattikorkeakouluyhteistyö jatkuvassa oppimisessa
jatkuvan oppimisen päällikkö Pälvi Malinen ja palveluliiketoiminnan päällikkö Harri Mikkonen, Karelia ammattikorkeakoulu

15:40 Itä-Suomen korkeakoulut biotalous- ja biodiversiteettikoulutuksen verkostoissa
tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto

16:10 Kommenttipuheenvuoro
rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus 

16:25 Seminaarin päätössanat 
johtaja Tero Karjalainen, Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskus

16:30 Päätöskahvit 

Tervetuloa! 

Seminaarin Twitter-tunniste: #Tiedeliitto50

 

Itä-Suomen_yliopiston–logo Tiedeliiton–50v_logo