Kirjoittajaohjeet

Lehti tarjoaa mahdollisuuden suomenkieliseen julkaisemiseen myös nuoremmille, tieteellisen uran alkuvaiheessa oleville tutkijoille.

Päätoimittaja ja tarvittaessa toimituskunta valitsee lehteen ajankohtaisia ja uutta näkökulmaa tarjoavia kirjoituksia monien alojen asiantuntijoilta.

Katso tarkemmat ohjeet Journal.fi.