Ajankohtaista

Tiedeliitto 50v.logo–pieni
Torstaina 19.5.2022 klo 13:00–16:30
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Agora-rakennus, auditorio AT100, Yliopistokatu 4, Joensuu 

Joensuun seminaarissa tarkastellaan monipuolisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyötä painottaen jatkuvaa oppimista sekä korkeakoulujen vaikuttavuutta alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Itä-Suomen yliopiston johdon alustusten lisäksi seminaarissa kuullaan tapausesimerkkejä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhdessä toteuttamasta opetuksen kehittämisestä sekä Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmahankkeiden rahoittajan kommenttipuheenvuoro.
Leksenlehtiä
Edistyksellisen tiedeliiton vuosikokous ja keskustelutilaisuus
Aika: torstai 21.4.2022 kello 17.50 vuosikokous, kello 16.00 keskustelutilaisuus
Paikka: Valmennus -tila, Iso Roobertinkatu 43 A, Helsinki. Tilaisuuksiin voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä Zoomin kautta.
Kokousta edeltävän (kello 16–17.30 ) keskustelutilaisuuden aiheena on Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen varmistaminen – ammattikorkeakoulut hyvinvointialueiden kumppaneina. Aiheesta alustaa Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja Tuuli Lahti.
Tiedeliitto 50v.logo–pieni
Keskiviikkona 11.5.2022 klo 15–17.30
LUT-yliopisto, Lahden kampus, Mukkulankatu 19, Lahti, Auditorio A1

Tiede- ja korkeakoulupoliittista keskustelua edistävä Edistyksellinen tiedeliitto ry juhlistaa 50 vuotta jatkunutta toimintaansa valtakunnallisilla ja eri korkeakoulupaikkakunnilla järjestettävillä seminaareilla. Lahden seminaarissa Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus – harhaa vai mahdollisuuksia? tarkastellaan monipuolisesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta.
Tiedeliitto 50v.logo–pieni
Maanantaina 25.4.2022 klo 13.00–15.00,
Turun kaupunginkirjasto, Studio, Linnankatu 2, Turku.

Tiede- ja korkeakoulupoliittista keskustelua edistävä Edistyksellinen tiedeliitto ry juhlistaa 50 vuotta jatkunutta toimintaansa valtakunnallisella ja eri korkeakoulupaikkakunnilla järjestettävillä seminaareilla. Liiton keskeisiä toimintamuotoja ovat vuosittain järjestettävät Edistyksen Päivät ja Tiedepolitiikka-lehden julkaiseminen.
Turussa järjestettävässä seminaarissa tarkastellaan, miten voisimme aikaisempaa paremmin käyttää koulutusta välineen integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Parhaimmillaan koulutus voi edistää ei pelkästään koulutettavan yksilön vaan myös hänen perheensä integroitumista yhteiskuntaan ja sillä tavoin vähentää syrjäytymistä.

Tiedeliitto 50v.logo–pieni
Torstaina 17.3.2022 klo 14.00–17.00,
Ruusupuisto, Helena-sali, Jyväskylä

Tiede- ja korkeakoulupoliittista keskustelua edistävä Edistyksellinen tiedeliitto ry juhlistaa 50 vuotta jatkunutta toimintaansa valtakunnallisella ja eri korkeakoulupaikkakunnilla järjestettävillä seminaareilla. Liiton keskeisiä toimintamuotoja ovat vuosittain järjestettävät Edistyksen Päivät ja Tiedepolitiikka-lehden julkaiseminen. Jyväskylän seminaarissa tarkastellaan yliopiston ja ammattikorkeakoulun alueellista roolia teknologian kehittymisessä. Seminaarin järjestävät Tiedeliitto ja Koulutuksen tutkimuslaitos
Tiedeliitto 50v.logo–pieni
Keskiviikkona 9.3.2022 kello 15–18,
Tampereen yliopisto, Pinni A 2100 Paavo Koli -sali

Edistyksellinen tiedeliitto ry juhlistaa 50 vuotta jatkunutta toimintaansa valtakunnallisella ja eri korkeakoulupaikkakunnilla järjestettävillä seminaareilla. Tampereen seminaarissa arvioidaan yliopistolaitoksessa viime vuosikymmeninä tapahtuneiden suurten muutosten, kuten uuden yliopistolain voimaantulon, rahoitusleikkausten ja vaikuttavuusvaatimusten seurauksia sekä pohditaan tamperelaisen yliopistofuusion tulevaisuuden näkymiä.
Tiedeliitto 50v.logo–pieni
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan uudet tuulet Tampereen yliopiston näkökulmasta, Tampere, keskiviikko 9.3.2022
Sivistyksen juurilta teknologian huipulle, Jyväskylä, torstai 17.3.2022
Koulutus integroivana voimana, Turku, maanantai 25.4.2022
Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus – harhaa vai mahdollisuuksia? Lahti, keskiviikko 11.5.2022
Yliopisto alueellisena ja kansainvälisenä toimijana, Joensuu, torstai 19.5.2022
Edistyksellinen tiedeliitto 50 vuotta: Arktisen korkeakouluyhteisön keskustelutilaisuus, Rovaniemi, keskiviikko 5.10.
Myöhemmin syksyllä Oulu.

Tapahtumien ohjelmat päivitetään kotisivuille, kun ne ovat valmistuneet.
Hallituksen jäsen Mervi Friman
Olen Mervi Friman ja toimin Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkimuspäällikkönä Edu-tutkimusyksikössä sekä korkeakoulumme kestävän kehityksen koordinaattorina
Tiedeliitto 50v.logo–pieni
Verkkoseminaari torstaina 10.2.2022 kello 12–16

Tervetuloa pohtimaan Suomen tiedepolitiikan historiaa, nykyvaihetta ja tulevaisuuden näkymiä! Seminaarin esitelmissä ja keskusteluissa käsitellään tiede- ja korkeakoulupolitiikan muotoutumista ja trendejä, korkeakoulujen merkitystä sekä tieteen tekemistä työnä ja elämäntapana.

Kaikille avoin etäseminaari käynnistää Edistyksellinen tiedeliiton 50-juhlavuoden. Muista juhlavuoden tilaisuuksista saa tietoa näiltä kotisivuilta.

Kuvassa mikrofoni
Tiedeliiton Edistys-Podcast -sarjan kolmannessa jaksossa: Irrallisten kielten opiskelusta monikielisyyden oppimiseen Taina Saarinen ja Peppi Taalas keskustelevat viestintä- ja kieliosaamisesta ja sen merkityksestä.