Ajankohtaista

 

EDISTYKSEN PÄIVÄT 2024

Edistyksen Päivät järjestetään 9.-10.10.2024. Päivien teemana on ”Pienin yhteinen nimittäjä: Tiedon dialogisuus”.  Päivät järjestetään alueellisesti monipaikkaisena tapahtumana, joten päivien ohjelmaan voi osallistua yhteisöllisesti eri puolilla Suomea, kuten Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Tarkemmat paikkakunnat ilmoitetaan myöhemmin. 
Tämän vuoden teeman kautta Edistyksen Päivillä luodaan tilaa keskusteluille, joissa pohditaan ratkaisukeskeisesti miten eri tieteenalojen ja politiikka-alojen välillä voitaisiin vahvistaa yhteistyötä sekä lisätä dialogisuutta. Miten yhdistää eri tieteenalojen osaamista kompleksisten ongelmien ratkaisemassa, millaisin käytännön toimenpitein voi edistää dialogia eri alojen ja alueiden välillä? Mikä on pienin yhteinen nimittäjä, joka yhdistää eri näkökulmat ja mahdollistaa yhteistyön? Edistyksen Päivien alustusten ja keskustelun perusteella toteutetaan Tiedepolitiikka-lehden teemanumero, johon kutsumme kaikki päiville osallistujat kirjoittamaan. Kirjoitukset voivat olla katsaustyyppisiä puheenvuoroja tai vertaisarvioituja artikkeleita.
 

Ideoita ja ehdotuksia päiviin liittyen voi lähettää os. toimisto@tiedeliitto.net.

Lämpimästi tervetuloa!

Tieteiden ja tiedon välinen dialogi nähdään koulutus- ja tiedepolitiikassa yhtenä keskeisenä viheliäisten ongelmien ratkaisijana. Esimerkkejä löytyy muun muassa tutkimusrahoitusinstrumenteista, korkeakoulujen strategioista ja tieteelle asetetuista lisääntyvistä vaatimuksista vastata yhteiskuntaa ravisteleviin ilmiöihin, kuten COVID-19 pandemiaan, josta muodostui ainutlaatuinen tieteidenvälinen selvityskohde. Ilmiölähtöinen tarkastelu voikin parhaimmillaan vilkastuttaa monitieteistä yhteistyötä. Monitieteisyys antaa mahdollisuuden vapautua yksittäisten tieteenalojen traditionaalisista lähtökohdista ja tarjota ikkunan nähdä ilmiöt uudella tavalla.
Edistyksellinen tiedeliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous ja keskustelutilaisuus
Aika: tiistai 9.4.2024 alkaen kello 16
Vuosikokousta edeltävässä keskustelutilaisuudessa kello 16.00 kuulemme kaksi alustusta:
Tutkijatohtori Anna Lehtonen, Jyväskylän yliopisto: Irti ihmiskeskeisyydestä! Monilajisen empatian siivin kohti planetaarista hyvinvointia
Toimitusjohtaja Jonna Kangasoja, Yhteiskunnallinen yritys, Akordi Oy: Millaista konfliktinratkaisua kestävyysmurroksessa tarvitaan?
Vuosikokouksessa kello 17.00 käsitellään sääntömääräiset asiat.
Paikka: Tieteiden talo, Sali 208, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Roikkuuko pöytälaatikossa keskeneräinen artikkeli? Onko sinulla käsikirjoitus, joka on juuttunut paikoilleen? Tarvitsetko kirjoitusvalmennusta ja kommentointia? Haluatko kirjoittaa tieteeseen, tieteen tekemiseen ja tiedepolitiikkaan liittyvistä aiheista? Tule Tiedepolitiikka-lehden kirjoituskouluun!
Olen tutkijatohtori ja yliopisto-opettaja Henna Juusola Tampereen yliopistosta. Koulutukseltani olen hallintotieteiden tohtori ja väitöskirjassani selvitin koulutusviennin laatua ja laadulle annettuja merkityksiä.
Olen eläkkeellä oleva akateeminen sekatyöläinen Kari Kuoppala. Työurallani olen toiminut Vaasan ja Tampereen yliopistoissa.
Aika: Torstai 8.12.2022 klo 17.00 keskustelutilaisuus ja klo 18.00 syyskokous.

Paikka: Maaseudun Sivistysliiton neuvottelutila, osoitteessa, Eerikinkatu 28, 5. krs, Helsinki.
Tilaisuuksiin voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä Zoomin kautta. 
Saavu juhlistamaan pohjoista osaamista ja 50-vuotiasta Tiedeliittoa!

Keskiviikkona 5.10. kello 13–15, Lapin yliopiston luentosali LS2, Rovaniemi

Lapin korkeakouluyhteisö juhlistaa 50-vuotiasta Tiedeliittoa ja pohjoista osaamista yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisellä keskustelutilaisuudella. Tilaisuudessa kuullaan kaksi kiinnostavaa puheenvuoroa. 
Tervetuloa keskustelutilaisuuteen, joka juhlistaa 50 vuotta täyttävää Edistyksellistä tiedeliittoa 

Torstaina 13.10.22 klo 16.30 – 19.00,  AVI/ Lääninhallituksen Valkoinen Sali, Linnankatu 3, Oulu
Klo 16.30-18.00 keskustelu
klo 18.00-19.00 juhlakahvit

 
Keskustelussa paneudutaan monipuolisesti korkeakoulujen ja alueellisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja erityisesti siihen, miten tutkittu tieto, koulutus ja innovaatiot tukevat kehitystä ja miten yliopisto ja ammattikorkeakoulu säilyvät vetovoimaisina. Tutkimustiedon merkitystä tarkastellaan aluehallintoviraston ohjaustehtävän ja hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen sekä terveysalan koulutuksen ja tutkimuksen kannalta. Yliopistojen merkitystä alueelliselle kehitykselle pohditaan myös kulttuurin ja innovaatiotoiminnan kautta. 
Torstaina 19.5.2022 klo 13:00–16:30
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Agora-rakennus, auditorio AT100, Yliopistokatu 4, Joensuu 

Joensuun seminaarissa tarkastellaan monipuolisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyötä painottaen jatkuvaa oppimista sekä korkeakoulujen vaikuttavuutta alueellisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Itä-Suomen yliopiston johdon alustusten lisäksi seminaarissa kuullaan tapausesimerkkejä yliopiston ja ammattikorkeakoulujen yhdessä toteuttamasta opetuksen kehittämisestä sekä Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmahankkeiden rahoittajan kommenttipuheenvuoro.
Edistyksellisen tiedeliiton vuosikokous ja keskustelutilaisuus
Aika: torstai 21.4.2022 kello 17.50 vuosikokous, kello 16.00 keskustelutilaisuus
Paikka: Valmennus -tila, Iso Roobertinkatu 43 A, Helsinki. Tilaisuuksiin voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä Zoomin kautta.
Kokousta edeltävän (kello 16–17.30 ) keskustelutilaisuuden aiheena on Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen varmistaminen – ammattikorkeakoulut hyvinvointialueiden kumppaneina. Aiheesta alustaa Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja Tuuli Lahti.