Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§.

1. Rekisterinpitäjä
Edistyksellinen tiedeliitto ry
Y-tunnus 0779782-5
PL 344, 00101 Helsinki
Puhelin 040 728 3893

2. Yhteyshenkilö
Pääsihteeri
Kirsimarja Alenius
toimisto@tiedeliitto.net
Puhelin 040 728 3893

3. Rekisterin nimi
– Liiton jäsenrekisteri
– Tiedotusrekisteri, tilaisuuksiin ilmoittautuneet

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Liiton jäsenrekisterissä henkilötietojen tarkoitus on yhdistyslain (Yhdistyslaki 11§) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Tiedotusrekisteriin liitto kerää henkilötietoja tiedottaakseen liiton tulevista tapahtumista ja toiminnasta. Tiedotusmateriaali lähetetään sähköpostitse tiedotusrekisterissä oleville henkilöille.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteri sisältää lisäksi yhdistyksen jäsenen 

  • Henkilötiedot: sukunimi, etunimet, syntymävuosi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, työpuhelin, - matkapuhelin, sähköpostiosoite, arvo/titteli, tieteenala, ammattinimike, koulutus, tutkimusaiheet ja asiantuntijuus
  • Jäsenyystiedot: jäsennumero, liittoon liittymispäivä, jäsenyhdistys ja jäsentyyppi.
  • Työantajatatiedot: työnantaja 
  • Jäsenmaksutiedot: maksupäivä ja vuosi
  • Luottamustehtävät liitossa: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kunniajäsen
  • Muut mahdolliset jäsenten itse antamat lisätiedot

Tiedotusrekisteri sisältää:

  • Tiedotteen saajan nimen ja sähköpostiosoitteen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakkaiden omat ilmoitukset. Henkilötietoja kerätään asiakkaan lähettämällä sähköisellä jäsenhakemuslomakkeella. Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä Tiedeliitto pyytää lupaa tallentaa sähköpostiosoitteen rekisteriinsä ja tarjoaa myös tilaisuuden poistaa tiedot rekisteristä. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja poistetaan rekisteristä asiakkaan omasta pyynnöstä. 

Tiedotusrekisterin nimi- ja sähköpostiosoitetietoja kerätään liiton kotisivuilla sähköisillä lomakkeilla sekä liiton eri tilaisuuksissa jaetuilla lomakkeilla. Tiedotusrekisteristä poistetaan tiedot asiakkaan omalla ilmoituksella. 
7. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterien tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille. Jäsenrekisterin ja Tiedepolitiikka-lehden tilaajarekisterin osoitetietoja toimitetaan sähköisesti painotalolle liiton lehden postitusta varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joille työnsä puolesta tai hallituksen jäsenenä on erikseen määrätty jäsenrekisteristä huolehtiminen.

9. Tarkastusoikeus
Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. (HetiL 523/99 26-28§)

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Edistyksellinen tiedeliitto ry
Puheenjohtaja
PL 344
00101 Helsinki

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti. (HetiL 523/99 29 §)

Korjaamispyyntö osoitetaan:
Edistyksellinen tiedeliitto ry
Puheenjohtaja
PL 344
00101 Helsinki

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely henkilötietolain 523/99 puitteissa. (HetiL 523/99 30 §)