Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi liitto voi kutsua tiede- ja korkeakoulupolitiikan hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön, joka merkittävällä tavalla on edistänyt liiton tarkoitusperien toteuttamista.

Akateemikko Erik Allardt †

Emeritusprofessori Olavi Borg †

Dosentti Osmo Lampinen

Ministeri Jaakko Numminen

Professori Per-Edvin Persson

Kansliapäällikkö Kauko Sipponen †

Lehtori Seija Tienari †