Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi liitto voi kutsua tiede- ja korkeakoulupolitiikan hyväksi erityisen ansiokkaasti toimineen henkilön, joka merkittävällä tavalla on edistänyt liiton tarkoitusperien toteuttamista.

 

Akateemikko Erik Allardt †

Professori emeritus Olavi Borg †

Professori emeritus Mats Brommels 

Konsuli Mauri C. Elovainio †

Dosentti Tytti Isohookana-Asunmaa 

Filosofian maisteri Olavi Jakkula

Professori Laura Kolbe

Professori emerita Eira Korpinen  

Dosentti Osmo Lampinen †

Ministeri Jaakko Numminen †

Professori emeritus Per-Edvin Persson

Professori emeritus Pekka Puska

Valtiotieteiden maisteri Tapio Rajavuori

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tapio Rissanen

Kansliapäällikkö Kauko Sipponen †

Lehtori Seija Tienari †

Professori emeritus Kalervo Väänänen