Uusin numero

 Tiedepolitiikka 3-2020 Tiedepolitiikan ulottuvuuksia

Tiedepolitiikka-lehden3-202o kansikuva

PÄÄKIRJOITUS

Kari Kuoppla
Tiedepolitiikan ulottuvuuksia 4

ARTIKKELIT

Pekka Neittaanmäki

Tutkimusrahoitusta ja tutkijankoulutusta uudistettava   7

Panu Raatikainen

Suurempia, kilpailutetumpia, tieteidenvälisempiä – tiedepolitiikan trendit ja tutkimustieto 19

Pia Vuolanto

Asiantuntijavalta ja vaihtoehtoinen terveystieto  26

LECTIO

Melina Aarnikoivu

Tohtorikoulutus sosiaalisena toimintana: Miten muuttaa syvään juurtuneita rakenteita ja käytänteitä?  34

Pii Telakivi

Laajentunutta mieltä laajentamassa  38

KATSAUS

Osmo Lampinen

Filosofi ja elämäntaiteilija Torsti Lehtinen?  42

Jukka Maalampi

Runar Viktor Gåsström – fyysikko kylmän sodan aikakaudelta 43

KESKUSTELUA

Jari Autioniemi

Rationaalisuus ja etiikka hallintotieteissä 49

KIRJAT

Kaisa Karttunen

Planeettaa ei pelasteta pelkillä ruokavalinnoilla  52

Arto Mutanen

Georg Henrik von Wright: modernin ajan ajattelija  54