Uusin numero


Tiedepolitiikka 4-2022

Kriisit ja kestävyys yhteiskunnan haasteina

kuvassa ulkoinen muisti

PÄÄKIRJOITUS

Kari Kuoppala
Kriisit ja kestävyys yhteiskunnan haasteina 4


ARTIKKELIT

Ossi Heino, Matias Heikkilä ja Pauli Rautiainen
Tietämisen sietämätön keveys: ei-tietämisen merkitys järjestelmien kriisiytymisessä 7

Rosa Meriläinen
Henkisen huoltovarmuuden ytimessä on jatkuvuuden hallinta 14

Ulpukka Isopahkala-Bouret
Korkeakoulutettujen työllistettävyys epävarmuuksien yhteiskunnassa 19

Arto O. Salonen ja Jyrki Konkka
Vertaisarviointitunnus   Kansalaisten hyvinvointi kestävyyttä tavoittelevassa yhteiskunnassa  23

Janne Salminen ja Mervi Friman
Vertaisarviointitunnus  Kestävä kehitys suomalaisissa ammattikorkeakouluissa 39

 

LECTIO

Helena Vesaranta
Opettajien käsityksiä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus – oppimäärän arvioinnista  50

Iida Pyy
Evolving Emotions: Martha Nussbaumin poliittisten tunteiden teorian merkitys kasvatukselle  55


MUISTOKIRJOITUS

Kari Kuoppala
Osmo Pekonen in memoriam  58

 

KATSAUS

Tuuli Lahti ja Heli Aramo-Immonen
Ammattikorkeakoulut vastaavat sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisiin osaamistarpeisiin 60

Melina Aarnikoivu ja Taina Saarinen
“Palosta tutkimukseen, mielenkiinnosta ihmisiin”  72

 

KESKUSTELUA

Eira Ainalinpää
Geodiversiteetti on muutakin kuin potkukiviä 62

 

KIRJAT

lkka Pirttilä
Miten vastakkainasettelu ja polittinen polarisaatio muovaavat 2020-luvun suomalaista elämää? 65

 

TSV:n vertaisarvointitunnus