Uusin numero

 Tiedepolitiikka 2-2020 Näkökulmia oppimiseen

Tiedepolitiikka2-2020kansikuva

PÄÄKIRJOITUS

Kari Kuoppla
Näkökulmia oppimiseen  4

ARTIKKELIT

Tarja Aaltonen, Tiina Hautamäki, Lea Henriksson, Heli Valokivi ja Minna Zechner
Tieteellinen kirjoittaminen tutkijaryhmänä  7

Antti Saari
Koulutuksen hallinnan utopiat 
Oppimisen tutkimus ja opetusteknologia historiallisessa perspektiivissä  22

MUISTOKIRJOITUS

Kari Kuoppala
Muistamme:  Kolme Edistyksellisen tiedeliiton kunniajäsentä poistunut joukostamme  28

KATSAUS

Hanna Kuusela
Kuuleeko strateginen johto? Katsaus yliopistojen työhyvinvointikyselyjen tuloksiin  30
 

KESKUSTELUA

Mirva Heikkilä, Nina Haltia, Mervi Lahtomaa ja Anu Warinowski
Monenlaiset polut opettajaksi:  Miten kehittää opettajankoulutuksen opiskelijavalintoja?  36

Pekka Neittaanmäki, Martti Lehto ja Matti Savonen
Maailma on muuttunut ja myös koulutuksen on muututtava  42

Heikki Lyytinen
Suomen Akatemian huippuyksikköpolitiikasta lähtölaukaus maailman parantamiseen  47

Osmo Tammisalo
Miksi älykkyyseroja (ei) saa tutkia?  53

Pekka Neittaanmäki
Tohtoreita enemmän yrityksiin ja johtopaikoille  56

KIRJAT

Tapio Varis
Täällä Lontoo – BBC:n suomalaistoimittajat idän ja lännen välisessä informaatiosodassa 58 

Aki-Mauri Huhtinen
Rauhantutkimus kautta vuosien 60