Toiminnan tavoitteet

Toimitamme keskeisiä tavoitteita:

  • Koulutuspolitiikan näkeminen erottamattomana osana tiedepolitiikkaa
  • Korkeimman opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen resursoinnin suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen edistäminen
  • Eri tieteenalojen ja monitieteellisen tutkimuksen erityispiirteiden ja -tarpeiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen
  • Korkeakoulutuksen, korkeakouluopiskelun ja tutkijanurien tasa-arvoisuuden edistäminen
  • Tutkimustiedon vastuullisen ja avoimen hyödyntämisen edistäminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa – myös tiedettä ja korkeakoulutusta koskevissa kysymyksissä
  • Tiede- ja korkeakoulupoliittisen päätöksenteon avoimuuden ja osallistavuuden edistäminen
  • Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopolitiikkaa koskevien päätösten yhteiskunnan eri sektoreille ulottuvien systeemitason vaikutusten tunnistaminen
  • Tieteen ja teknologian roolin ymmärtäminen yhteiskunnan ja kulttuurien muutoksessa