Tiede- ja korkeakoulupolitiikan uudet tuulet Tampereen yliopiston näkökulmasta -seminaari

Keskiviikkona 9.3.2022 kello 15–18, Tampereen yliopisto, Pinni A 2100 Paavo Koli -sali

Edistyksellinen tiedeliitto ry juhlistaa 50 vuotta jatkunutta toimintaansa valtakunnallisella ja eri korkeakoulupaikkakunnilla järjestettävillä seminaareilla. Tampereen seminaarissa arvioidaan yliopistolaitoksessa viime vuosikymmeninä tapahtuneiden suurten muutosten, kuten uuden yliopistolain voimaantulon, rahoitusleikkausten ja vaikuttavuusvaatimusten seurauksia sekä pohditaan tamperelaisen yliopistofuusion tulevaisuuden näkymiä. 

Seminaarin järjestävät Edistyksellinen tiedeliitto ja Politiikan tutkimuksen koulutusohjelma.

Seminaaria voi seurata  paikan päältä tai etänä osoitteessa https://tuni.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=c6205929-f9e9-43ab-9702-ae3e00ed8923

Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan seminaariin osallistumisesta 28.2. mennessä: ilkka.ruostetsaari@tuni.fi 

Tervetuloa!

OHJELMA
 
15.00 Avaus
Professori Ilkka Ruostetsaari, johtamisen ja talouden tiedekunta

15.10 Yliopiston tervehdys 
Vararehtori Marja Sutela

15.20 Onko sivistysyliopisto vielä olemassa? 
Yliopistonlehtori Mikko Lahtinen, johtamisen ja talouden tiedekunta 

15.45 Kuuleeko strateginen johto? Strateginen johtaminen yliopistoissa
Akatemiatutkija Hanna Kuusela, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

16.10 Opetus ja tutkimus työnä ja elämäntapana
Erikoistutkija Oili-Helena Ylijoki, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

16.35 Tauko

16.50 Paneeli: Miten Tampereen yliopistosta tehdään yhteistyöllä menestyvä yliopisto?
paneelin moderaattori 
professori Veli-Matti Värri, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Keskustelijat
professori Matti Mäntysalo, informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
dosentti Jaana Parviainen, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
opiskelija Mirva Pekkola, TREY
vararehtori Tapio Visakorpi

17.50 Loppusanat
Tiedepolitiikka-lehden päätoimittaja Kari Kuoppala

Kahvitarjoilu

Seminaarin Twitter-tunniste: #Tiedeliitto50