Liiton hallituksen jäsen Riitta Rissanen esittäytyy (vuoteen 2020)

Riitta Rissanen

Olen Riitta Rissanen, Tiedeliiton hallituksen jäsen. Oma taustani on ammattikorkeakoulutuksen toimintakentässä jo vuodesta 1992 alkaen, jolloin ammattikorkeakoulujärjestelmää Suomeen aloitettiin rakentamaan. Olen toiminut monipuolissa opetus-, TKI- ja johtotehtävissä ammattikorkeakouluissa sekä ammattikorkeakoulujärjestelmän parissa 25 vuoden aikana, mm. ministeriön työryhmissä, ja kansainvälisissä yhteyksissä. Toimin tällä hetkellä Lapin ammattikorkeakoulun rehtorina ja toimitusjohtajana. Lapin korkeakouluja yhdistää erityisesti arktisuus ja ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteinen LUC- strategia2030. Tällä hetkellä toimin myös Suomen Akatemian tutkimusinfrakomitean jäsenenä.

Korkeakoulujen merkitys, korkeakoulutuksen laatu, ammattikorkeakoulutuksen vahva työelämäyhteys sekä ilmiöpohjainen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (Moodi 2- hengessä) ovat kiinnostunut minua jo 25 vuoden ajan. Viime aikoina vaikuttavuuden, kansainvälisyyden ja korkeakoulujen yhteistyön kysymykset ovat olleet vahvasti esillä myös rehtori/toimitusjohtajan työssä. Tässä kaikessa tarvitaan tutkittua tietoa sekä tutkimusyhteisöjen ja elinkeinoelämän sekä laajasti yhteiskunnallisten vaikuttajien yhteistyötä.

Tiedeliiton hallitustyössä yhdistyy hyvin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansallinen merkitys, ja yhteiskunnallinen keskustelu. Tiedeliiton hallituksen toimintaan olen tuonut mukaan ammattikorkeakoulujen kontekstia kulloisenkin teeman mukaisesti. Erityisesti monitieteiset näkökulmat suomalaisesta tiede- ja tutkimusyhteisöstä tulevat ajankohtaisesti esiin muun muassa Edistyksen Päivillä 2021, joiden suunnittelussa minulla on iloa olla mukana hallituksen jäsenen roolissa.