Liiton hallituksen jäsen Taina Saarinen esittäytyy (pj. 2022–)

 

 

Taina Saarinen

Olen Taina Saarinen, Tiedeliiton useampivuotinen hallituksen jäsen. Humanisti -yhteiskuntatieteilijänä olen jo opiskeluajoista asti ollut kiinnostunut korkeakoulutuksesta ja korkeakoulupolitiikasta, ja sitä kautta tullut mukaan myös Tiedeliiton toimintaan. Tällä hetkellä olen korkeakoulututkimuksen tutkimusprofessori Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksessa, mutta olen aiemmin toiminut myös kielipolitiikan ja kielikoulutuspolitiikan tutkijana. Sekä kieli- että korkeakoulupolitiikan tutkijana olen ollut mukana paitsi kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä, myös erilaisissa ministeriöiden politiikkatyöryhmissä. Erityisesti minua kiinnostavat korkeakoulutuksen tasavertaisuuteen sekä kansallisen ja kansainvälisen korkeakoulutuksen jännitteisiin liittyvät kysymykset etenkin kielen ja kielipolitiikan näkökulmista. Ihan viime vuodet olen viettänyt korkeakoulutuksen kielipolitiikan kansallisen, jälkikansallisen ja uuskansallisen tematiikan parissa.

Tiedeliiton hallitustyön ohella olen istunut vuodesta 2010 Korkeakoulututkimuksen seuran hallituksessa eri tehtävissä. Olenkin pitänyt myös Tiedeliitossa toimiessani tärkeänä eri tieteellisten seurojen yhteistyötä. Tiedeliiton toimintaan olen tuonut yhteistyötä Korkeakoulututkimuksen seuran sekä Suomen tieteen ja teknologiantutkimuksen seuran kanssa. Olemme järjestäneet yhteisiä seminaareja, tehneet julkaisuyhteistyötä ja tehneet yhdistyksiä eri yhteyksissä näkyväksi esimerkiksi tarjoamalla yhteisiä ehdokkaita erilaisiin toimikuntiin, liittoihin ja rahoittajien hallituksiin.  Erityisen innostavana olen pitänyt Tiedeliiton työtä Edistyksen päivien hyväksi. Monitieteiset tapahtumat tuovat yhteen eri näkökulmia kulloisenkin teeman ympärille, usein arvaamattomillakin tavoilla. Myös Tiedepolitiikka -lehti on sekä tiedepolitiikkaan liittyvien tieteellisten artikkelien että ajankohtaisten tapahtumien ja keskustelujen kiinnostava foorumi.