Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous ja keskustelutilaisuus

 

Aika: Torstai 8.12.2022 klo 17.00 keskustelutilaisuus ja klo 18.00 syyskokous. 

Paikka: Maaseudun Sivistysliiton neuvottelutila, osoitteessa, Eerikinkatu 28, 5. krs, Helsinki. 
Tilaisuuksiin voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä Zoomin kautta. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (asialista viestin lopussa). Kokoukseen osallistuakseen jäsenten tulee ilmoittautua viimeistään maanantaihin 5.12. 2022 mennessä sähköpostilla: toimisto@tiedeliitto.net tai puhelimitse 040 7283293. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita, jos osallistuu etäyhteyden välityksellä. Etäyhteydellä osallistuville lähetetään sähköpostitse kokousmateriaalit ja kokousohjeet sekä linkit, joista pääsee liittymään keskustelutilaisuuteen ja syyskokoukseen. 

Kokousta edeltävän (kello 17–18) keskustelutilaisuuden aiheena on Suomalainen tiedepolitiikka ja Edistyksellisen tiedeliiton rooli: mistä tulemme, minne menemme? Aiheeseen johdattelee liiton puheenjohtaja, tutkimusprofessori Taina Saarinen Jyväskylän yliopistosta.

Tervetuloa! 

Hallitus

 

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika: Torstai 8.12. klo 18.00

Paikka Maaseudun Sivistysliiton neuvottelutila, Eerikinkatu 28, 5. krs, Helsinki tai etäyhteydellä Zoomin kautta 

 

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Ilmoitusasiat

8. Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2023, hallituksen esitys

9. Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2023

10. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

11. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2023 hallituksen esitys

12. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2023

13. Puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2023 

14. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta

15. Ajankohtaiset tiede- ja korkeakoulupoliittiset kysymykset

16. Kokouksen päättäminen