Edistyksellisen Tiedeliiton sääntömääräinen vuosikokous ja keskustelutilaisuus

 

Aika: torstai 21.4.2022 kello 17.50 vuosikokous, kello 16.00 keskustelutilaisuus
Paikka: Valmennus -tila, Iso Roobertinkatu 43 A, Helsinki. Tilaisuuksiin voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä Zoomin kautta.
 
Kokousta edeltävän (kello 16–17.30 ) keskustelutilaisuuden aiheena on Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen varmistaminen – ammattikorkeakoulut hyvinvointialueiden kumppaneina. Alustuksen pitää Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja Tuuli Lahti.
Hän käsittelee alustuksessaan mm. sote-alan osaamistarpeita, rekrytointipulmia, alan pito- ja vetovoimaa sekä alan ammattikorkeakoulutusta ja sen alueellista merkitystä. Kommenttipuheenvuorot esittävät Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden projektipäällikkö Riikka Haumo (etänä) ja Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Päivi Nygren (etänä).
 
Keskustelutilaisuus on kaikille avoin. 
 
Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen 19.4. mennessä liiton pääsihteerille, sähköpostilla toimisto@tiedeliitto.net tai puhelimitse 040 728 3893. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita osallistuuko etäyhteydellä vai saapuuko paikan päälle sekä ilmoittaa, jos osallistuu vain keskustelutilaisuuteen. Verkko-osallistumista varten tarvittavat Zoom-linkit lähetetään sähköpostilla. Kokoukseen verkkovälitteisesti osallistuville lähetetään myös kokousmateriaalit sekä ohjeet kokouksen käytännön järjestelyistä.
 

VUOSIKOKOUS klo 17.50

ASIALISTA
 
1. Kokouksen avaus
 
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 
3. Kokouksen sihteerin valinta
 
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 
6. Esityslistan hyväksyminen
 
7. Ilmoitusasiat
                     
8. Liiton toimintakertomus vuodelta 2021 hallituksen esitys 
                                                                                                            
9. Liiton tilinpäätös vuodelta 2021 ja toiminnantarkastajien lausunto
                     
10. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 
11. Ajankohtaiset tiede- ja korkeakoulupoliittiset kysymykset
                     
12. Muut mahdolliset asiat
                                           
13. Kokouksen päättäminen
 
Tervetuloa!  


Hallitus