Olemme nyt mukana myös Facebookissa
ja Twitterissä!

Twitter

Edistyksellinen
tiedeliitto ry

Postiosoite
PL 344
00101 HELSINKI

Käyntiosoite
Eerikinkatu 28, 5.krs,
00180 HELSINKI

Puh. 040- 728 3893

E-mail:
toimisto@tiedeliitto.net

tiedepolitiikka@tiedeliitto.net

 

 

 

Syyskokous valitsi Tiedeliiton uudeksi puheenjohtajaksi Veikko Halttusen.
Liiton varapuheenjohtajiksi valitiin Kyösti Oikarinen ja Leena Tulkki.

* * *
Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräiseen
syyskokoukseen ja keskustelutilaisuuteen

torstaina 28.11.2019 alkaen kello 16.30

e2 Tutkimuksen neuvottelutilassa, osoitteessa
Eerikinkatu 28, 5. krs, Helsinki.

Kello 16.30 Keskustelutilaisuus Edistyksellisen tiedeliitto ry:n tulevien vuosien toiminnasta.


Mihin asioihin ja teemoihin liiton pitäisi kiinnittää erityistä huomiota vuonna 2020 ja jatkossa?
Miten verkkoa hyödynnetään toiminnassa esimerkiksi seminaarien jakamisessa ja
Tiedepolitiikka-lehden julkaisemisessa?
Voidaanko valtakunnallisuutta toteuttaa verkon kautta?
Tarvitaanko paikallisia tilaisuuksia ja toimintaa?
Ovatko Edistyksen Päivät jatkossakin vuoden tärkein seminaaritapahtuma, millä tavoin toteutettuna?

Keskustelutilaisuutta johtaa liiton puheenjohtaja Ismo Koponen.

Kello 18.00 Liiton syyskokoukous

ESITYSLISTA


1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Ilmoitusasiat
8. Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2020, hallituksen esitys
9. Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2020
10 Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
11. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 hallituksen esitys
12. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2020
13 Puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2020
14. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
15. Ajankohtaiset tiede- ja korkeakoulupoliittiset kysymykset
16. Kokouksen päättäminen

Tarjoilun järjestämiseksi pyydetään ilmoittautumaan 25.11.2018 klo 14.00 mennessä:
toimisto@tiedeliitto.net tai puhelimitse 040 728 3893.

Jos et pääse paikalle, voi laittaa ajatuksiasi sähköpostilla toimisto@tiedeliitto.net.

Tervetuloa ideoimaan, suunnittelemaan ja keskustelemaan!

Hallitus

* **

 

 

 

 

 

 

 

Ep logo

Tieto on valtaa?

10.–11.10.2019 Tieteiden talo, sali 104

Edistyksen Päivillä 2019 tarkastellaan vallan ja tiedon välistä suhdetta. Valta ja tieto ovat kietoutuneet tiiviisti yhteen – sanonnan mukaan jopa sama asia. Vallan ulottuvuus läpäisee niin tiedon tuottamisen kuin sen hyödyntämisen.


Päivillä nostetaan esille muun muassa tiedon legitimiteettiin ja tiedolliseen auktoriteettiin liittyviä kysymyksiä: Kuka on asiantuntija? Kenen väitteet ovat tietoa? Millaisia erityispiirteitä tieteelliseen tiedonmuodostukseen liittyy?

Päivillä tarkastellaan myös tapoja, joilla tieto vaikuttaa yhteiskunnassa: Millainen rooli on peruskoulutuksella ja sen opetussisällöillä? Onko tieteenlukutaito kansalaistaito? Milloin ja miten tutkimustietoa käytetään poliittisessa päätöksenteossa? Miten epätietoisuuden tuottaminen ja näennäistieto toimivat vallankäytön välineinä?

 

Torstai 10.10.2019

12.00–12.30 Ilmoittautuminen

Torstai 10.10.2019

12.00–12.30 Ilmoittautuminen

12.30–12.40 Avaus
Edistyksellisen tiedeliiton varapuheenjohtaja, FM
Leena Tulkki


12.30–13.25 Taidelähtöinen asenne luo ja muokkaa tietoa
Dosentti, TeT Pia Houni, Tampereen yliopisto

13.25–14.10 Tiedollinen auktoriteetti ja valta
Professori, VTT Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto

14.10–14.55 Raha on valtaa
Akatemiatutkija, dosentti, PhD Hanna Kuusela, Tampereen yliopisto

14.55–15.30 Kahvi

15.30–16.15 Mitä ovat politiikan totuudet?
Tutkijatohtori, PhD Johanna Vuorelma, Tampereen yliopiston tutkijakollegium

16.15–17.00 Tutkijoiden muuttuva asema päätöksenteon valmistelussa
Professori, VTT Anne Maria Holli, Helsingin yliopisto

17.00–17.45 Asiantuntijavalta ja vaihtoehtoinen terveystieto
Tutkija, YTT Pia Vuolanto, Tampereen yliopisto

17.45–18.00 Ensimmäisen päivän päätös

 

Perjantai 11.10.2019

10.00–10.45 Koulutuksen hallinnan utopiat
Yliopistotutkija, dosentti, KT Antti Saari, Tampereen yliopisto

10.45–11.30 Tiedonalojen vahva tieto koulussa
Apulaisprofessori, KT, FM Kalle Juuti, Helsingin yliopisto

11.30–12.15 Tieto on valtaa – valta on tietoa: voiko epistemologisen eriarvoisuuden kierteestä päästä irti?
Yliopistonlehtori, dosentti, PhD Johanna
Ennser-Kananen
, Jyväskylän yliopisto

12.15–13.00 Lounas

13.00–13.45 Lääketiede tuomioistuimessa: sosiologinen tutkimus aivovammatapauksista Helsingin käräjäoikeudessa
Tutkija, tohtorikoulutettava, VTM  Jaakko Taipale, Helsingin yliopisto

13.45–14.30 Kuka valitsee käyttämämme teknologiat – ja kenen pitäisi valita?
Yliopisto-opettaja, PhD  Janne M. Korhonen, Turun yliopisto

14.30 Päätös

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Päivät järjestetään Tieteiden talolla, salissa 104, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Seminaarimaksu
: Kahdelta päivältä 70 euroa, yhdeltä päivältä 50 euroa. Edistyksellisen tiedeliiton jäsenille 45 euroa kahdelta ja 35 euroa yhdeltä päivältä. Opiskelijoille 30 euroa kahdelta ja 20 euroa yhdeltä päivältä. Hinta sisältää ohjelman, torstain kahvin ja perjantain lounaan.
Uusille syksyllä 2019 jäseneksi liittyvillä Edistyksen Päivien osallistumismaksu sisältyy vuoden 2019 jäsenmaksuun (jäsenmaksu 37 euroa, opiskelijoille 22 euroa), kun jäsenmaksu on maksettu ennen Edistyksen Päiviä.

Ilmoittautumiset: 4.10.2019 mennessä toimisto@tiedeliitto.net tai Tiedeliiton kotisivun www.tiedeliitto.net kautta tai puhelimitse 040 728 3893.

Pääjärjestäjä: Edistyksellinen tiedeliitto ry yhdessä e2 Tutkimuksen kanssa.

 

 

 

 


* * *

Akateeminen lasikatto edelleen esteenä?

– Naistutkijoiden urakehityksen ikuisuuskysymykset

Keskiviikkona 10.4.2019 klo 12–16

Tieteiden talo, sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Edistyksellisen tiedeliiton kevätseminaarissa tarkastellaan naisten tutkijanuraan ja erityisesti väittelyn jälkeiseen urakehitykseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia. Akateemiset urat ovat edelleen sukupuolen perusteella jakautuneita. Naiset työskentelevät miehiä useammin määräaikaisissa työsuhteissa, ja perhevapaiden aiheuttamat katkot haittaavat enemmän naisten tutkijanuraa. Naisten palkkataso on edelleen miesten palkkatasoa alempi, ja naiset ovat huomattavasti aliedustettuja uran ylimmillä portailla. Viime aikoina lisääntyneiden liikkuvuusvaatimusten vaikutukset naisten uraportailla etenemiseen ovat vielä tutkimatta. Miten sukupuoli liittyy muihin eriarvoistumista tuottaviin tekijöihin. Seminaarissa kysytään: Mitkä rakenteelliset tekijät pitävät yllä akateemista lasikattoa? Miten poistetaan naisten tutkijanuran esteet?

12.00–12.05 Avaus
Professori, puheenjohtaja Ismo T. Koponen, Edistyksellinen tiedeliitto ry

12.05–12.45 Sukupuolittuneet urapolut, tilannekuva ja keinoja lasikaton murtamiseen 
Opetusneuvos Jukka Haapamäki, opetus- ja kulttuuriministeriö

12.45–13.25 Ruohonjuuritaso kokemuksia tasa-arvotyöstä ilmakehätieteissä 
Professori Hanna Vehkamäki, Helsingin yliopisto

13.25–13.45 Keskustelua 

13.45–14.15 Kahvitauko 

14.15–14.55 Suomalaisten yliopistojen tasa-arvotoimet pohjoismaisessa vertailussa 
Tutkija Maria Pietilä, Helsingin yliopisto

14.55–15.35 Tieteentekijät ja tutkijaurien keskeiset tasa-arvokysymykset
Toiminnanjohtaja Johanna Moisio, Tieteentekijöiden liitto

15.35–16.00  Keskustelua ja seminaarin päätös

Tilaisuus on avoin kaikille. Tervetuloa!

Ilmoittautumiset 8.4.2019 mennessä sähköpostiosoitteella 
toimisto@tiedeliitto.net tai puhelimitse 040 728 3893


Kutsu vuosikokoukseen

Edistyksellisen tiedeliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 10.4.2019 alkaen klo 16.30 Tieteiden talon salissa 313, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Asialista

1 §  Kokouksen avaus
2 §  Kokouksen puheenjohtajan valinta
3 §  Kokouksen sihteerin valinta
4 §  Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
6 §  Esityslistan hyväksyminen
7 §  Ilmoitusasiat 
8 §  Liiton toimintakertomus vuodelta 2018
9 §  Liiton tilit vuodelta 2018 toiminnantarkastajien lausunto, tuloslaskelma ja tase
10 § Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
11 § Ajankohtaiset tiede ja korkeakoulupoliittiset kysymykset
12 § Muut mahdolliset asiat
13 § Kokouksen päättäminen

 

Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 8.4.2019 mennessä liiton pääsihteerille, sähköpostilla toimisto@tiedeliitto.net tai puhelimitse 040 728 3893.

 

* * *

Mitä tulisi tietää tekoälystä?


-keskustelutilaisuus Jyväskylässä
Viime vuonna aloitettua tekoälykeskustelua jatketaan

11.4.2019 klo 16.00–18.00
Jyväskylän yliopiston Agoran Alfa-salissa järjestettävällä keskustelutilaisuudella
Mitä tulisi tietää tekoälystä?
Aiheesta alustaa Jyväskylän yliopiston professori
Pekka Neittaanmäki. Kommenttipuheenvuoron esittää Edistyksellisen tiedeliiton puheenjohtaja, professori Ismo Koponen.

Tervetuloa!

* * *

 

Tallenne Tutkaksen ja Edistyksellisen tiedeliiton seminaarista 26.2.2019. Yhdeksän hyvää tieteelle
Mitä puolueet lupaavat tieteeseen ja tutkimukseen ensi hallituskaudella?

Katsottavissa osoitteesta:
https://www.facebook.com/Tutkas-143354079124752/ 

* * *

Tiedon tähden – kotimaiset tiedelehdet kiertue


Kotimaiset tiedelehdet esittäytyvät yliopistokaupungeissa kevään kuluessa.

Ensimmäinen tapahtuma järjestetään Oulussa 25.2.2019. Kiertue jatkuu Jyväskylään (13.3.), Rovaniemelle (14.3.), Poriin (21.3.), Joensuuhun (4.4.) ja Kuopioon (25.4.). Tampereen päivämäärä vahvistuu myöhemmin. Listaa täydentyy kevään edetessä.

Kiertue nostaa esille tiedelehtien merkityksen tutkimukselle, opetukselle, oppimiselle ja yhteiskunnalliselle keskustelulle. Samalla tiedelehtien taustayhteisöjä innostetaan verkostojensa vahvistamiseen, jäsenhankintaan ja kirjoittajien rekrytointiin.

Tiedon tähden -kiertueen tapahtumien sisältö vaihtelee paikkakunnittain. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja tiedejulkaisemisesta, tietoiskuja avoimesta tieteestä, tiedelehtitoreja ja lehdentekoon johdattelevia työpajoja.

Mukana on yli 50 kotimaista tiedelehteä.

Ideasta ja järjestelyistä vastaavat koordinaattori Esko Clarke Sario, Heidi Enwald, Riitta Koikkalainen ) ja Terhi Kouvo. Kiertuetta rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto.

Myös Tiedepolitiikka-lehti on mukana kiertueella.
Lehden näytenumeroita saatavissa Jyväskylässä 13.3., Joensuussa 4.4.2019. Mahdollisesti Tampereella.

* * *

 

Yhdeksän hyvää tieteelle


26.02. klo 16.00 Pikkuparalmentti. Mitä puolueet lupaavat korkeakouluille, tieteeseen ja tutkimukseen?

Seurattavissa suorana Tutkaksen Facebook-sivujen kautta.

https://www.facebook.com/events/281519842528115/

Yhteistyössä Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas ja Edistyksellinen tiedeliitto

* * *

KUTSU

Yhdeksän hyvää tieteelle

- Mitä puolueet lupaavat ammattikorkeakouluille ja yliopistoille, tieteeseen ja tutkimukseen?

Pikkuparlamentin auditorio
tiistai 26.2.2019


klo 16.00 avaus, Tutkaksen varapuheenjohtaja, professori Ilkka Ruostetsaari

klo 16.10 Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Maija S. Peltola, Professoriliiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto ja SYL:n puheenjohtaja Sanni Lehtinen; hallitusohjelmatavoitteet

klo 16.40 Kolmessa paneelissa:
- puolueiden tiede- ja korkeakoulupoliittiset linjaukset seuraavalle vaalikaudelle
- puolueiden kommentit liittojen vaatimuksiin

klo 16.40 Sari Multala (kok.), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) ja Tiina Tuomela (kd.)
klo 17.00 Kari Kulmala (sin.), Antton Rönnholm (sd.) ja Fedrik Guseff (r.)
klo 17.20 Katri Kulmuni (kesk.), Jussi Halla-aho (ps.) ja Li Andersson (vas.)

klo 17.40 Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliiton ja SYL:n kommentit

klo 17.55 päätös, Edistyksellisen tiedeliiton puheenjohtaja professori Ismo T. Koponen

Juontajana toimii Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marjukka Liiten.

Eduskunnan turvakäytäntöjen vuoksi välttämätön ennakkoilmoittautuminen linkkiin https://www.lyyti.in/Yhdeksan_hyvaa_tieteelle_5918

Järjestäjinä: Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas ja Edistyksellinen tiedeliitto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Liity
Edistyksellisen tiedeliiton jäseneksi!

Jäsenetuna saat Tiedepolitiikka-lehden 4 krt. vuodessa kotiin kannettuna.

jäsenhakemuslomake »

kuva

 

Tiedepolitiikka 4/2019

Tieto on valtaa?

Uusimmassa Tiedepolitiikka-lehden numerossa kirjoittajina ovat mm.
Pia Houni, Johanna Vuorelma, Kalle Juuti ja Johanna Ennser-Kananen.
Lue lisää »

 


Tilaa Tiedepolitiikka-lehti »

Tilaa ilmainen näytenumero Tiedepolitiikka-lehdestä.

Tiedepolitiikka-lehden irtonumeroita on myynnissä Helsingissä: Kirjakauppa Kaisa-talon Kirja & Kahvija Tiedekirja sekä Tiedeliiton toimistolla.