Tiedepolitiikka 4/02

 

Sisältö

Jussi T. Koski Filosofiaa ja tunnustuksia. Pääkirjoitus 4

Martti Lindqvist Viholliskuvat ja erilaisuuden kohtaaminen 7

Sami Pihlström Syyllinen ihminen markkinavoimien tuolla puolen 13

Jussi Raumolin Ratkaiseeko informaatio- ja kommunikaatioteknologia kehityksen ongelmia? 21

Jaana Lähteenmaa Nuoruuden palo ja suurten edistyskertomusten hiipuminen - hankala yhtälö? 33

Ilkka Pirttilä Yliopisto tervehtyy. Yliopistotyön hyvinvointiongelmien ratkaisuja 37

Osmo Tammisalo Konstruktivismi, postmodernismi ja sosiobiologia 49

Pekka Neittaanmäki Tekniikan alan koulutusta tulee laajentaa 53

Sami Pihström Filosofin menestystarina eli entisen humanistin muistelmat 56