Tiedepolitiikka 3/99

Tiedon tarina

Sisältö

Jussi T. Koski Tietotyö sutii - Pääkirjoitus 4

Ilkka Tuomi Tieto ja oppiminen organisaatioissa 7

Timo Kuronen Miksi jätän lukematta? 13

Pasi Pyöriä Teorianmuodostuksesta ja metateorian asemasta yhteiskuntatieteissä 23

Heidi Keso & Tarja Pietiläinen Tulosjohtaminen tutkimuksen maailmassa - kehittääkö tutkimus, palkitseeko patruuna? 35

Marja-Liisa Viherä Kokemuksia suomalaisesta tietoyhteiskunnasta 48

Olavi Jakkula Korkeakoulut alueidensa vetureina. Kirja-arvio 52

Sami Pihlström Vihaisten naisten tutkimista. Kirja-arvio 55

Katsauksia 59