Tiedepolitiikka 3/04

Teknologia, kansalainen, arvot

 

Sisältö

Mika Pantzar Kuluttajat, kansalaiset ja tutkijat teknologiaa arvioimassa. Pääkirjoitus 4

Ilpo Koskinen Kulttuuria teollisuuteen 7

Petteri Repo Laiskan omaksujan ylistys 9

Janne Hukkinen Teknologia on kuin laki! 15

Pekka Hokkanen & Matti Kojo Kansalaisosallistuminen geeniteknologiassa 19

Mari Niva & Johanna Mäkelä Kuluttajat ja kansalaiset geenitekniikkaa arvioimassa – konsensuskonferenssi suoran osallistumisen menetelmänä 27

Eva Heiskanen, Pirkko Kasanen & Päivi Timonen Kuluttajien osallistuminen teknologian arviointiin ja kehittämiseen 35

Sirkku Kivisaari & Raimo Lovio Juurruttaminen käyttäjälähtöisen teknologian kehittämisen muotona 43

Aila Kervinen Rohkeasti liiketaloutta, arasti kotitaloutta 51

Vesa Huotari Mitä filosofia tietää? Kirja-arvio 58

Tytti Isohookana-Asunmaa Näin KOP:n kuolevan. Kirja-arvio 61

 

Takaisin ylös