Tiedepolitiikka 3/03

 

Sisältö

Laura Kolbe Tieteen merkitys ja ihmisen arvo Pääkirjoitus 4

Juhani Pietarinen Ihmisen hinnoittelu - vastoin moraalia? 7

Petri Sipilä Sukupuoli - ihmisen esineellinen ulottuvuus 13

Jyrki Käkönen Kenet saa tappaa - kollektiivisen väkivallan oikeutus 21

Aki-Mauri Huhtinen Poliittiset sotilaat - sodan ja politiikan rinnakkaisuus 29

Jenni Janatuinen Suomalaisen miehen omanarvontunto - Kalle Päätalon Iijoki-sarjan mukaan 35

Anders Björnsson Mitt universitet 47

Osmo Tammisalo Sopuleita ja lepakoita - sopeutumia Suomen luonnossa ja kustannusmaailmassa 50

J.T. Laakso Venäjää tsaarien loistosta raukkamaiseen sisällissotaan 52

Katriina Järvinen Ihmisen hinta ja arvo, Edistyksen Päivien katsaus 55