Tiedepolitiikka 3/01

Medikalisaatio, media, arvot

Sisältö

Jussi T. Koski Infohillinnän etiikkaa. Pääkirjoitus 4

Markku Myllykangas Terveystarpeiden lietsontaa: mistä medikalisaatiossa on kyse? 7

Sirkka-Liisa Kivelä Seniorikansalainen, kauneusleikkaus, täsmälääkitykset - siinäkö vanhuuteni? 23

Sinikka Torkkola Media sairastaa 31

Sirkku Kotilainen Mediassa on aktiivisen oppimisen mahdollisuus 41

Aki-Mauri Huhtinen Kriisiajan arvot – keinot vailla päämäärä 47

Alli Kantola Yhteistyön esteitä 57

Sami Pihlström Deweylainen pragmatismi nousee Suomessa. Kirja-arvio 58