Tiedepolitiikka 3/00

Teknologian paikalliset tulkinnat

Sisältö

Jussi T. Koski Ongelmia ja mysteerejä. Pääkirjoitus 4

Marja Vehviläinen & Päivi Eriksson Teknologian paikalliset tulkinnat 7

Sari Tuuva Sinuja koneen kanssa – tulkintoja tietotekniikasta 11

Johanna Uotinen (Inter)nettikahvila – millainen tila, millainen paikka? 21

Tarja Pietiläinen & Päivi Eriksson & Heidi Keso Naisten uusmediayrittäminen – käyttäjälähtöisen informaatioteknologian kehittämistä 31

Marja Vehviläinen Tietotekniikka ja muuntuvat maskuliinisuudet. Kirja-arvio 41

Ilpo Koskinen Teknologia vuorovaikutuksen osana. Kirja-arvio 44

Matti Joensuu Yhteiskunnalliset palvelutehtävät – yliopistojen kolmas tehtävä 49

Petri Lempinen Lisää lainaa ja nopeammin maistereita? Kirja-arvio 53

Mikko Salmela Emootioista ja elämästä mieleenpainuvasti. Kirja-arvio 55

Arto Laitinen Modernia koskevan diskurssin moraalinen käänne. Katsaus 57