« Takaisin


Tiedepolitiikka 2/2019

Mittaaminen ja tasa-arvo

 

kansi

 

Sisältö

PÄÄKIRJOITUS

Kari Kuoppala
Mittaaminen ja tasa-arvo 4


ARTIKKELIT

Tuukka Kaidesoja
  Mittarien reaktiivisuus ja objektiivisuus yliopistojen yhteismitallistamisessa  7

Timo Näppilä
Tieto yliopistojen perustoiminnoista osana tulosohjaus-
ja tulosjohtamissuhdetta? 19

Hanna Vehkamäki
Ruohonjuuritason kokemuksia tasa-arvotyöstä ilmakehätieteissä 32


LECTIO


Esko Hakanen
Uudet liiketoimintamallit teknologiateollisuudessa 40
                    


KATSAUS


Aki-Mauri Huhtinen
Unohdettu Kosovo – hybridivaikuttamisen laboratorio 43

KESKUSTELUA


Heikki K. Auvinen
Kestävän kehityksen 2030 tavoiteohjelman toteutuksesta 47

Elina Vessonen
Konkreettisesti syrjivistä rakenteista 51

Veli-Matti Värri
Yliopisto ihmisen työyhteisönä 55

KIRJAT

Jouni Huhtanen
Kohti makuarvostelmien autonomiaa    57

Osmo Pekonen
Puuroa ja velliä tietokirjallisuudesta   60