« Takaisin


Tiedepolitiikka 1/2011

Tutkimus ja innovaatiotoiminta yliopistoissa
ja ammattikorkeakouluissa


 

Sisältö

KARI KUOPPALA
Tutkimus ja innovaatiotoiminta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Pääkirjoitus

SATU MERENLUOTO
Opintoaikojen pituus korkeakoulupoliittisena ongelmana *

JOHANNA HAKALA
Suomalainen massatutkimusyliopisto, akateemisten kulttuurien
muutos ja uusi tutkijasukupolvi
*

ARI-VEIKKO ANTTIROIKO & ULRIIKA LEPONIEMI

Sisä-Suomen yliopistojen innovaatiopalvelujen nykytila ja lähitulevaisuus *

VUOKKO KOHTAMÄKI
Opetuksen ja TKI-toiminnan johtaminen:
case-tutkimus ammattikorkeakouluista
*

TAINA SAARINEN
Kielen näkyvyys ja näkymättömyys tutkimuksen kansainvälistymisessä
Katsauksia

MARJA MUTANEN
Mihin ravitsemusopetusta tulisi suunnata?
Keskustelua

* Artikkeli on läpikäynnyt vertaisarvioinnin

Takaisin ylös