Tiedepolitiikka 2/99

Kansalaisuus kadoksissa

Sisältö

Jussi T. Koski Burn-out Alley ja Silicon Valley. Pääkirjoitus 4

Kirsti Rissanen Ihmisen kokoinen euroalue - market, money, man 7

Sinikka Kangas Pyörivä peili: mielikuvia globalisaatiosta. Euroopan Unioni - yhteinen isänmaa? 19

Pekka Räsänen Sosiaalista selitettäköön sosiaalisella! 25

Rauno Huttunen Opettaminen ja tutkiminen dialogina 37

Sirkka Ahonen Miten käy lähikouluille markkinoilla? Uusliberalistisen koulupolitiikan tarkastelua 43

Liisa Keltikangas-Järvinen Yliopistot ja tulevaisuus. Kirja-arvio 51

Pekka Pihlanto Ainutlaatuinen ihminen. Kirja-arvio 58