« Takaisin


Tiedepolitiikka 1/2019

Opiskelijasta professoriin?

 

kansi

 

Sisältö

PÄÄKIRJOITUS

Kari Kuoppala
Opiskelijasta professoriin? 4

 


ARTIKKELIT

Sakari Ahola ja Jenny Spoof
  Todistusvalinnat ja opintojen nopeuttamispolitiikka
 – tapaus kauppatiede  7

Osmo Kivinen ja Juha Hedman
Suomalaisprofessoreiden tieteellisten julkaisujen kansainvälinen taso yhteiskunta-, kasvatus- ja taloustieteissä 23

Jari Autioniemi
 Tiedesota: hallintotieteen positivismikritiikki 35KATSAUS


Leena Tulkki
Yhdeksän hyvää tieteelle – koulutuslupaus 2.0         49

 

KESKUSTELUA


Tommi Kokkonen
Ammattina nuori tutkija – nuorten tutkijoiden
kysely 2017                    52

Pekka Neittaanmäki
Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmää tulee uudistaa ja perustaa tiede- ja teknologiaministeri   57

Hannu Huvinen
Tutkijat ja toimittajat 58                                                                               58

 

KIRJA-ARVIO

Inkeri Koskinen
Elitistisen sivistyshumanismin puolustus                                        59